ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙΑ

10

Μεταλλικές κατοικίες προκάτ


Στο συγκεκριμένο τμήμα της σελίδας μας  μπορείτε να δείτε τι προσφέρουμε για την κατασκευή μίας μεταλλικής κατοικίας –  προκάτ σπιτιού , που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και σύστημα ξηράς δόμησης

Οι κατοικίες που σας προσφέρουμε έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

  • Έχουν την μέγιστη αντισεισμική ικανότητα
  • Τηρούν τις προδιαγραφές του γενικού οικοδομικού κανονισμού
  • Έχουν άριστη ενεργειακή απόδοση
  • Έχουν σύντομο χρόνο παράδοσης
  • Είναι οικονομικότερες κατασκευές σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές

Οι μεταλλικές κατοικίες ή προκάτ σπίτια που σας προσφέρουμε μπορούν να περιλαμβάνουν διάφορα στάδια κατασκευής , από την κατασκευή μόνο του σκελετού , μέχρι και την πλήρη κατασκευή της . Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τρία από τα πακέτα εργασιών με τις αντίστοιχες τιμές .

 

 

 

 

 

X