ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗN ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο.Ε.

Η παραγωγή των τελικών προϊόντων, καθώς και η ολοκληρωμένη κατασκευή των συστημάτων, πραγματοποιείται αποκλειστικά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο.Ε, κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και τα υψηλότερα απαιτούμενα στάνταρ ποιότητας. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο.Ε, με απαράμιλλη προσήλωση στις αξίες της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης, τόσο του τελικού καταναλωτή, όσο και των συνεργατών της, δημιουργεί εξολοκλήρου προϊόντα ποιότητας, με φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Η πολιτική ποιότητας της ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο.Ε. πιστοποιείται ήδη από τις αρχές του 2000 με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπα TÜV ISO9001:2000 / EN ISO9001:2000, ΕΛΟΤ 1801:2002 / BS OHSAS 18001:2007. Επιπλέον, η συμμόρφωση στις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας πιστοποιείται από τις αρχές του 2008 με τη σήμανση CE.

ΥΨΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Το πλήθος των εφαρμογών των προϊόντων της ΕΜΕΙΡΙΑ Ο.Ε. έχουν ως σκοπό να εξυπηρετήσουν όχι μόνο τις πρακτικές και λειτουργικές ανάγκες του χώρου, αλλά και να αναβαθμίσουν την αισθητική του, με άριστη αρχιτεκτονική εφαρμογή στην πρακτικότητα της σύνδεσής τους με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μοναδικής περίπτωσης.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και οι συνεχείς επενδύσεις της ΕΜΕΙΡΙΑ Ο.Ε. σε αυτόν, σε συνδυασμό με τις υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, τις πιστοποιημένες μεθόδους παραγωγής και τοποθέτησης, καθώς και η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο, εξασφαλίζουν την αρτιότητα των τελικών προϊόντων και στον τομέα της απόλυτης ασφάλειας.

X